Niepoprawna pisownia

niepisaliście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie pisaliście

Poprawna pisownia