Niepoprawna pisownia

niegramy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie gramy

Poprawna pisownia