Niepoprawna pisownia

niepierwsze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie pierwsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepiersze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie piersze

Niepoprawna pisownia