Poprawna pisownia

tj.

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to jest można zapisać za pomocą skrótu tj. – zawsze kończonego kropką. Jak mówią zasady współczesnej polszczyzny, kiedy w utworzonych z początkowych liter wyrażenia skrótach dwuczłonowych wyrazy następne rozpoczynają się od spółgłosek, po skrócie stawiamy tylko jedną kropkę. Skrót tj. skraca wyłącznie wyrażenie to jest, nie może być on skrótem od takich jak – bowiem skrótu takiego nie odnotowuje Słownik skrótów i skrótowców PWN, gdybyśmy jednak chcieli skrócić takie wyrażenie należy użyć zapisu t.j.

Przykłady poprawnej pisowni

Na dzisiejszym spotkaniu omówiliśmy wszystkie potrzebne sprawy, tj. kwestię opłat za wycieczkę oraz plan na każdy jej dzień.
Trójka klasowa, tj. Kasia, Paweł i Michał, idzie jutro na spotkanie samorządu szkolnego.
Na tym zdjęciu są moi najlepsi przyjaciele, tj. Janek i Marysia.


Niepoprawna pisownia

t.j.

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

t/j

Niepoprawna pisownia