Poprawna pisownia

zmiennicy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zmienicy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z miennicy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z mienicy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zmjennicy

Niepoprawna pisownia