Niepoprawna pisownia

nie ustannie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieustannie

Poprawna pisownia