Niepoprawna pisownia

dżemka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drzemka

Poprawna pisownia, znaczenie: drzemka jest to rodzaj krótkiego i lekkiego snu. Zazwyczaj kojarzona jest z popołudniowym odpoczynkiem. W krajach takich jak Włochy czy Hiszpania ma miejsce podczas sjesty, w czasie największych, południowych obiadów.
Słowo drzemka należy poprawnie zapisywać przez rz. Wyjaśnia to reguła ortograficzna języka polskiego, która informuje, że rz należy zapisywać po takich spółgłoskach jak: b, ch, d, f, g, j, k, p, w. W przypadku rzeczownika drzemka, rz występuje po d.

Przykłady poprawnej pisowni

Drzemka może przydać się każdemu, zwłaszcza wtedy, kiedy miał ciężką noc, a nie może dłużej odpoczywać.
Jeżeli nie chcesz iść spać na dłużej, to zrób sobie krótką drzemkę, może poczujesz się.
Nie będę sobie robił teraz drzemki, bo praca jest prawie skończona i wolę wykonać ją do końca.


Niepoprawna pisownia

dszemka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trzemka

Niepoprawna pisownia