Poprawna pisownia

niepełna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie pełna

Niepoprawna pisownia