Poprawna pisownia

nie pozwalać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepozwalać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pozwaladź

Niepoprawna pisownia