Poprawna pisownia

nieotwierana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie otwierana

Niepoprawna pisownia