Niepoprawna pisownia

bezmuzgi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezmózgi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez mózgi

Niepoprawna pisownia