Niepoprawna pisownia

nieorganizuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie organizuje

Poprawna pisownia