Niepoprawna pisownia

dożucić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dorzucić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dorzócić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dorzucidź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do rzucić

Niepoprawna pisownia