Poprawna pisownia

ode mnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odemnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

o demnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

o de mnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od demnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od de mnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odemmie

Niepoprawna pisownia