Niepoprawna pisownia

chociarz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chociaż

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną formą zapisu powyższego sformułowania jest pisownia przez ż. Znajduje to uzasadnienie w obowiązującej w języku polskim regule, nakazującej użycie ż w dużej części wyrazów kończących się na -aż i -eż.
Wyraz chociaż może spełniać zadanie partykuły oraz spójnika. W pierwszej sytuacji jego zadanie to przekazanie informacji o minimalnym ograniczeniu ilości czegoś lub zakresu jakiejś czynności. Chociaż jako spójnik z kolei przyłącza do zdania nadrzędnego zdanie podrzędne, z którego treści można wyprowadzić sąd przeciwstawny względem tego, o czym była mowa w zdaniu nadrzędnym.

Przykłady poprawnej pisowni

Chociaż miałam wielką ochotę jechać z nimi, nie mogłam zostawić siostry samej w domu.
Zjedz chociaż trochę, nie możesz całkowicie pominąć śniadania.
Powiedziała, że nic dla niej nie znaczy, chociaż jej mina świadczyła o czymś przeciwnym.


Niepoprawna pisownia

hociarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hociasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hociaż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chociasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chodziaż

Niepoprawna pisownia