Niepoprawna pisownia

nie planowani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieplanowani

Poprawna pisownia