Poprawna pisownia

kózka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kuska

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kóska

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kuzka

Niepoprawna pisownia