Niepoprawna pisownia

nieobrarzam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie obrażam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie obrarzam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieobrażam

Niepoprawna pisownia