Poprawna pisownia

nienudni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie nudni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być pisane rozdzielnie jako wyraźne zaprzeczenie słowa nudni.