Niepoprawna pisownia

nad produkcja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadprodukcja

Poprawna pisownia, znaczenie: produkcja przewyższająca popyt, sytuacja, w której wyprodukowano więcej towaru, niż jest potrzebne.