Poprawna pisownia

w skrócie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wskrócie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wskrucie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w skrucie

Niepoprawna pisownia