Poprawna pisownia

jednotarczowa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jedno-tarczowa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jedno tarczowa

Niepoprawna pisownia