Niepoprawna pisownia

uzbroj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uzbrój

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uzbruj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

u zbroj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

u zbrój

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

u zbruj

Niepoprawna pisownia