Niepoprawna pisownia

niemyślą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie myślą

Poprawna pisownia