Partykułę również zapisujemy zawsze z użyciem ż (nie rz!), a także ó (nie u!). Nie ma wyjątków od tej pisowni i każdy inny zapis będzie błędem ortograficznym. Pewnym ułatwieniem w zapamiętywaniu bezbłędnej pisowni może być fakt, że niektóre z partykuł z ż do których należy również (a są to między innymi: jakże, czyż, gdyż, jakiż i inne) przyjmują końcówkę -aż, -eż, -iż, które to zawsze zapisuje się z użyciem ż.

Poprawna pisownia

również

Poprawna pisownia, znaczenie: również jest nieodmienną partykułą, której funkcją jest łączenie podobnych do siebie elementów wypowiedzi. Jest ona używana do wyrażania, że orzeczenie nie dotyczy tylko jednego elementu, ale także innych. W ten sposób włącza do większego zbioru wyróżniony przez nią element, jednocześnie komunikując, iż możemy powiedzieć o nim to samo, co o pozostałych elementach danego zbioru. Synonimami słowa również są między innymi: oraz, też, i, także.

Przykłady poprawnej pisowni

W przypadku zwiększenia wydatków budżetowych należy zadbać również o zwiększone wpływy, aby nie powstał deficyt budżetowy.
Zajmuję się programowaniem, jak również świadczę usługi administracji serwerami.
Ponieważ strajk nauczycieli jeszcze się nie skończył również dzisiaj nasza szkoła była zamknięta.


Niepoprawna pisownia

równierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ruwnież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ruwnierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ruwniesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

równiesz

Niepoprawna pisownia