Niepoprawna pisownia

niemowlence

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niemowlęce

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie mowlęce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie mowlence

Niepoprawna pisownia