Niepoprawna pisownia

niemogli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie mogli

Poprawna pisownia