Poprawna pisownia

zająłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zajołem

Niepoprawna pisownia