Poprawna pisownia

niemodni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie modni

Niepoprawna pisownia