Niepoprawna pisownia

niemniejsza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie mniejsza

Poprawna pisownia