Poprawna pisownia

bachor

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik stosowany najczęściej w mowie potocznej, stanowiący pejoratywne określenie dziecka – najczęściej zachowującego się niegrzecznie, rozwydrzonego, niesfornego, ale również terminem tym niekiedy określa się dziecko niechciane.
Jest to wyraz rodzimy. W języku polskim pierwszy raz pojawił się na przełomie XVII i XVIII wieku i oznaczał brzuch ludzki lub brzuch zwierzęcy. Współczesny zapis wygląda tak samo jak kilkaset lat temu, ze względu na obowiązującą w polszczyźnie zasadę nakazującą wyrazy rodzime zapisywać zgodnie z pisownią pierwotną. Etymologii tego wyrazu można również doszukiwać się w języku hebrajskim, w którym rzeczownik בחור (bakhúr) oznaczał młodzieńca.

Przykłady poprawnej pisowni

Przestań krzyczeć, nie zachowuj się jak rozwydrzony bachor.
W kolejce przede mną stała kobieta z niegrzecznym bachorem, który zrzucał z półek gumy do żucia.
Dziecko mojej koleżanki to rozpieszczony bachor, wszystko ma zawsze podane na tacy.


Niepoprawna pisownia

bahor

Niepoprawna pisownia