Poprawna pisownia

krokom

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kroką

Niepoprawna pisownia