Poprawna pisownia

fragmentu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

fragmętu

Niepoprawna pisownia