Niepoprawna pisownia

niemiałeś

Niepoprawna pisownia, poprawnie jedynie jako forma słowa „niemieć”, w znaczeniu „stawałeś się niemy”.


Poprawna pisownia

nie miałeś

Poprawna pisownia