Poprawna pisownia

nielojalne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie lojalne

Niepoprawna pisownia