Poprawna pisownia

nielojalna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie lojalna

Niepoprawna pisownia