Poprawna pisownia

niełatwi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie łatwi

Niepoprawna pisownia