Poprawna pisownia

ogłupić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ogupić

Niepoprawna pisownia