Poprawna pisownia

niekwestionowana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie kwestionowana

Niepoprawna pisownia