Niepoprawna pisownia

zdąrzysz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdążysz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zdonrzysz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdonżysz

Niepoprawna pisownia