Poprawna pisownia

niezgodna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zgodna

Niepoprawna pisownia