Poprawna pisownia

niezgodna

Poprawna pisownia, znaczenie: osobę, która jest niezgodna cechuje nieustępliwość, jak również skłonność do wszczynania kłótni lub czegoś, co jest wynikiem braku zgody. Niezgodna może znaczyć również źle dobrana, niepasująca do czegoś, lub stojąca w sprzeczności z czymś. Jedyną poprawną formą zapisu jest pisownia łączna, każdy inny zapis będzie błędem ortograficznym. Zapis łączny wynika z reguły, która mówi, iż „nie” z przymiotnikami zawsze zapisujemy łącznie. Synonimy słowa niezgodna to między innymi: kłótliwa, konfliktowa, nieustępliwa, skłócona, naganna, rozbieżna, sprzeczna, niekonsekwentna, nieharmonijna, niekompatybilna, nieodpowiednia, niestosowna, nie na miejscu, nieprzystająca, niespójna, przeciwstawna.

Przykłady poprawnej pisowni

Decyzja rządu była niezgodna z porozumieniem, które zawarł wcześniej ze strajkującymi.
Firma okazała się być typowym przykładem piramidy finansowej, w związku z czym jej działalność była niezgodna z polskim prawem.
Wycinka drzew w puszczy była była niezgodna z prawem unijnym.


Niepoprawna pisownia

nie zgodna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niesgodna

Niepoprawna pisownia