Niepoprawna pisownia

nie poparty

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niepoparty

Poprawna pisownia