Poprawna pisownia

niekonsekwentne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekonsekfentne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niekonsekwętne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie konsekwentne

Niepoprawna pisownia