Poprawna pisownia

niekoleżeński

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekolerzeński

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie kolerzeński

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie koleżeński

Niepoprawna pisownia