Niepoprawna pisownia

żekłaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzekłaś

Poprawna pisownia