Poprawna pisownia

niejakimi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie jakimi

Niepoprawna pisownia