Poprawna pisownia

jeżozwierz

Poprawna pisownia, znaczenie: gatunek roślinożernego ssaka z rodziny jeżozwierzowatych, którego stronę grzbietową pokrywają kolce będące przekształconymi włosami.


Niepoprawna pisownia

jerzozwierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jeżozwież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jerzozwież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jeżo zwierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jeżo-zwierz

Niepoprawna pisownia