Poprawna pisownia

chorągiewka

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zdrobnienie od słowa chorągiew. Najczęściej określamy tak przytwierdzony do drzewca płat tkaniny o określonych barwach lub godłach, zdobiony haftem, będący znakiem państwa, miasta, organizacji społecznej lub politycznej czy też oddziału wojskowego. Chorągiewka to również część pióra ptasiego, figura gimnastyczna, a także w pisowni nut: skośna kreska umieszczana przy kresce pionowej przy zapisywaniu niektórych znaków.
Chorągiew, i co za tym idzie – zdrobnienie tego słowa, wywodzi się z języka wschodniosłowiańskiego, w którym występowało określenie xorǫgy, posiadające to samo znaczenie. Warto zwrócić uwagę, że w zapisie fonetycznym x oznacza się jako ch. Zatem w myśl zasady, nakazującej zgodny z tradycją zapis wyrazów o pochodzeniu historycznym, termin ten należy zawsze zapisywać przez ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Przestań w końcu w kółko zmieniać zdanie. Zachowujesz się jak chorągiewka na wietrze.
Sędzia uniósł chorągiewkę, ewidentnie sygnalizując tym wyjście piłki poza linię boiska.
Nad wejściem do namiotu harcerze umieścili swoją chorągiewkę.


Niepoprawna pisownia

horągiewka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chorongiewka

Niepoprawna pisownia