Niepoprawna pisownia

niegrają

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie grają

Poprawna pisownia