Poprawna pisownia

nie patrzyli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepatrzyli

Niepoprawna pisownia